Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Seminaria z zakresu ochrony p.poż.

Sala koncertowa„Pali się” seminaria z zakresu ochrony p.poż.
w części artystycznej spektakl „Ranny Ptaszek”


Organizator: WAGART