Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Koncert końcoworoczny Zespołu Szkół Muzycznych

Sala koncertowaKoncert końcoworoczny Zespołu Szkół Muzycznych
im. M. J. Żebrowskiego w CzęstochowieOrganizator: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie