Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Jubileusz 15-lecia Zespołu Tanecznego "Kontra"

Sala koncertowaJubileusz 15-lecia Zespołu Tanecznego "Kontra"
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Akord"