Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Jubileusz Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego

Sala koncertowaJubileusz 20-lecia Społecznej Szkoły Baletowej
i 60-lecia Społecznego Ogniska Baletowego
Organizator: Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora”