Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en
Filharmonia Częstochowska

Jubileusz 40-lecia Izby Adwokackiej

Jubileusz 40-lecia Częstochowsko-Piotrkowskiej  Izby Adwokackiej
Organizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie


IMPREZA ZAMKNIĘTA