Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralnaAkademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Włodzimierz Karankiewicz (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr Agata Woźniak-Krakowian (Zakład Psychologii UJD)
Jaka jest nasza jakość życia? Szanse i zagrożenia, mieć czy być?

KONCERT Marcin Łukaszewski - fortepian (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Twórczość fortepianowa Stanisława Moniuszki