Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

25. Inauguracja Roku Akademickiego UTW UJD

Sala koncertowa25. Inauguracja Roku Akademickiego UTW Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
Organizator: UJD