Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Koncert uczniów PSM I stopnia

Sala koncertowaKoncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w CzęstochowieChór PSM I st. pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej
Zespół instrumentalny PSM I st. przygotowany przez Małgorzatę Kryś
Zespoły akordeonowe z klasy Anny Jaśkiewicz i Mariana Brzóski
Soliści i duet z klasy fortepianu, skrzypiec, klarnetu, perkusji, trąbki i waltorni