Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralnaAkademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Marek Mielczarek (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr hab. Adam Olech, prof. UJD, Instytut Filozofii UJD
Constans, czyli stałość

KONCERT Gabriela Szendzielorz - fortepian (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

WALCE POLSKICH KOMPOZYTORÓW WSPÓŁCZESNYCH

Mariusz Dubaj - Walc brillante (2011)
Marek Stachowski - Cinq petites valses (1998)
Grzegorz Jurczyk - Rozproszenia (quasi walc) (2015)
Katarzyna Stępniewska - Mikrowalce (2007)
Tomasz Kamieniak - Walc (2004)
Jerzy Kornowicz - Wstęga purpury (w szponach walca) (2002)
Bogusław Schaeffer - Walc dla G.S. (2002)
Małgorzata Maliszczak - Walc (2000)
Dariusz Janus - Cyberwalc (2000)
Jacek Glenc - Walc brillante (2001)
Andrzej Zubek - Jeszcze jeden (walc na fortepian) (2000)