Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralnaAkademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Dariusz Pleśniak (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr Witalij Bohatyrewicz (Instytut Sztuk Pięknych UJD)
Budownictwo organowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

KONCERT Ewa Biegas - sopran, Grzegorz Biegas - fortepian
                    (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Ignacy Jan Paderewski - wybrane pieśni do słów:
    Adama Asnyka (1882-1885)
    Adama Mickiewicza (1889-1893)
    Catulle Mendes'a (1903)

Maurice Ravel - Pięć pieśni greckich (1905)