Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Agnieszka Półrola (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr Mariusz Oziębłowski (Instytut Filozofii UJD)
Autokreacja jako istota człowieczeństwa?

KONCERT Markus Prause - fortepian (Uniwersytet Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia, Austria)
Franz Schubert, Fryderyk Chopin