Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna


Akademicki Koncert Kameralny


Wystawa: Zdzisław Żmudziński (Instytut Sztuk Pięknych AJD)
Wykład: Mechanika w muzyce - czy to możliwe?
               prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Politechnika Częstochowska)

Koncert: Sergiej Rysanow - wiolonczela i Barbara Karaśkiewicz - fortepian (Instytut Muzyki AJD)
               w programie: Karol Szymanowski i  Dymitr Szostakowicz